นักเรียนใช้งานล่าสุด

สถิติการเข้าใช้งานระบบ

  เริ่มใช้งาน : 9 ตุลาคม 2557
ครูผู้สอน นักเรียน ม.ต้น นักเรียน ม.ปลาย ผู้ปกครอง รวมทั้งหมด
1389 ครั้ง 91385 ครั้ง 88942 ครั้ง 810 ครั้ง 182526 ครั้ง
18 คน 2274 คน 2102 คน 251 คน 4645 คน
  แบ่งตามระดับชั้น
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
29188 ครั้ง 32442 ครั้ง 29755 ครั้ง 31580 ครั้ง 27685 ครั้ง 29677 ครั้ง
1763 คน 1737 คน 1649 คน 1623 คน 1516 คน 1534 คน

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!