นักเรียนใช้งานล่าสุด

สถิติการเข้าใช้งานระบบ

  เริ่มใช้งาน : 9 ตุลาคม 2557
ครูผู้สอน นักเรียน ม.ต้น นักเรียน ม.ปลาย ผู้ปกครอง รวมทั้งหมด
1371 ครั้ง 73216 ครั้ง 72006 ครั้ง 642 ครั้ง 147235 ครั้ง
17 คน 2025 คน 1867 คน 204 คน 4113 คน
  แบ่งตามระดับชั้น
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
24589 ครั้ง 25568 ครั้ง 23059 ครั้ง 25367 ครั้ง 21881 ครั้ง 24758 ครั้ง
1529 คน 1539 คน 1482 คน 1389 คน 1341 คน 1359 คน

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!