นักเรียนใช้งานล่าสุด

สถิติการเข้าใช้งานระบบ

  เริ่มใช้งาน : 9 ตุลาคม 2557
ครูผู้สอน นักเรียน ม.ต้น นักเรียน ม.ปลาย ผู้ปกครอง รวมทั้งหมด
1382 ครั้ง 83715 ครั้ง 80521 ครั้ง 743 ครั้ง 166361 ครั้ง
18 คน 2042 คน 1868 คน 224 คน 4152 คน
  แบ่งตามระดับชั้น
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
27519 ครั้ง 29608 ครั้ง 26588 ครั้ง 28330 ครั้ง 25381 ครั้ง 26810 ครั้ง
1543 คน 1547 คน 1484 คน 1390 คน 1343 คน 1361 คน

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!