นักเรียนใช้งานล่าสุด

สถิติการเข้าใช้งานระบบ

  เริ่มใช้งาน : 9 ตุลาคม 2557
ครูผู้สอน นักเรียน ม.ต้น นักเรียน ม.ปลาย ผู้ปกครอง รวมทั้งหมด
1301 ครั้ง 58161 ครั้ง 59524 ครั้ง 500 ครั้ง 119486 ครั้ง
14 คน 1829 คน 1680 คน 173 คน 3696 คน
  แบ่งตามระดับชั้น
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
20218 ครั้ง 20187 ครั้ง 17756 ครั้ง 19974 ครั้ง 18050 ครั้ง 21500 ครั้ง
1349 คน 1361 คน 1268 คน 1207 คน 1162 คน 1207 คน

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!