นักเรียนใช้งานล่าสุด

สถิติการเข้าใช้งานระบบ

  เริ่มใช้งาน : 9 ตุลาคม 2557
ครูผู้สอน นักเรียน ม.ต้น นักเรียน ม.ปลาย ผู้ปกครอง รวมทั้งหมด
1262 ครั้ง 51707 ครั้ง 53931 ครั้ง 448 ครั้ง 107348 ครั้ง
14 คน 1645 คน 1491 คน 158 คน 3308 คน
  แบ่งตามระดับชั้น
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
18095 ครั้ง 17854 ครั้ง 15758 ครั้ง 18060 ครั้ง 16361 ครั้ง 19510 ครั้ง
1170 คน 1146 คน 1098 คน 1023 คน 1009 คน 1053 คน

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!