นักเรียนใช้งานล่าสุด

สถิติการเข้าใช้งานระบบ

  เริ่มใช้งาน : 9 ตุลาคม 2557
ครูผู้สอน นักเรียน ม.ต้น นักเรียน ม.ปลาย ผู้ปกครอง รวมทั้งหมด
1373 ครั้ง 74351 ครั้ง 72996 ครั้ง 645 ครั้ง 149365 ครั้ง
18 คน 2026 คน 1867 คน 206 คน 4117 คน
  แบ่งตามระดับชั้น
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
24739 ครั้ง 26046 ครั้ง 23566 ครั้ง 25631 ครั้ง 22223 ครั้ง 25142 ครั้ง
1530 คน 1540 คน 1482 คน 1389 คน 1342 คน 1361 คน

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!