นักเรียนใช้งานล่าสุด

สถิติการเข้าใช้งานระบบ

  เริ่มใช้งาน : 9 ตุลาคม 2557
ครูผู้สอน นักเรียน ม.ต้น นักเรียน ม.ปลาย ผู้ปกครอง รวมทั้งหมด
1408 ครั้ง 101821 ครั้ง 97655 ครั้ง 951 ครั้ง 201835 ครั้ง
18 คน 2288 คน 2189 คน 270 คน 4765 คน
  แบ่งตามระดับชั้น
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
31342 ครั้ง 36245 ครั้ง 34234 ครั้ง 34301 ครั้ง 31064 ครั้ง 32290 ครั้ง
1775 คน 1823 คน 1750 คน 1709 คน 1635 คน 1666 คน

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!