นักเรียนใช้งานล่าสุด

สถิติการเข้าใช้งานระบบ

  เริ่มใช้งาน : 9 ตุลาคม 2557
ครูผู้สอน นักเรียน ม.ต้น นักเรียน ม.ปลาย ผู้ปกครอง รวมทั้งหมด
1429 ครั้ง 110927 ครั้ง 109405 ครั้ง 1185 ครั้ง 222946 ครั้ง
18 คน 2515 คน 2311 คน 319 คน 5163 คน
  แบ่งตามระดับชั้น
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
33516 ครั้ง 39859 ครั้ง 37552 ครั้ง 38048 ครั้ง 35226 ครั้ง 36131 ครั้ง
1992 คน 1948 คน 1843 คน 1822 คน 1743 คน 1706 คน

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!