นักเรียนใช้งานล่าสุด

สถิติการเข้าใช้งานระบบ

  เริ่มใช้งาน : 9 ตุลาคม 2557
ครูผู้สอน นักเรียน ม.ต้น นักเรียน ม.ปลาย ผู้ปกครอง รวมทั้งหมด
1429 ครั้ง 111373 ครั้ง 110067 ครั้ง 1187 ครั้ง 224056 ครั้ง
18 คน 2515 คน 2312 คน 319 คน 5164 คน
  แบ่งตามระดับชั้น
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
33599 ครั้ง 40126 ครั้ง 37648 ครั้ง 38231 ครั้ง 35567 ครั้ง 36269 ครั้ง
1992 คน 1948 คน 1843 คน 1822 คน 1744 คน 1706 คน

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!