นักเรียนใช้งานล่าสุด

สถิติการเข้าใช้งานระบบ

  เริ่มใช้งาน : 9 ตุลาคม 2557
ครูผู้สอน นักเรียน ม.ต้น นักเรียน ม.ปลาย ผู้ปกครอง รวมทั้งหมด
1401 ครั้ง 100838 ครั้ง 95840 ครั้ง 937 ครั้ง 199016 ครั้ง
18 คน 2278 คน 2108 คน 270 คน 4674 คน
  แบ่งตามระดับชั้น
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
31269 ครั้ง 35809 ครั้ง 33760 ครั้ง 33877 ครั้ง 30410 ครั้ง 31553 ครั้ง
1765 คน 1740 คน 1649 คน 1628 คน 1518 คน 1534 คน

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!