นักเรียนใช้งานล่าสุด

สถิติการเข้าใช้งานระบบ

  เริ่มใช้งาน : 9 ตุลาคม 2557
ครูผู้สอน นักเรียน ม.ต้น นักเรียน ม.ปลาย ผู้ปกครอง รวมทั้งหมด
1417 ครั้ง 106676 ครั้ง 104666 ครั้ง 1087 ครั้ง 213846 ครั้ง
18 คน 2508 คน 2308 คน 305 คน 5139 คน
  แบ่งตามระดับชั้น
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
32420 ครั้ง 38150 ครั้ง 36106 ครั้ง 36364 ครั้ง 33493 ครั้ง 34809 ครั้ง
1987 คน 1947 คน 1842 คน 1820 คน 1742 คน 1705 คน

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!