นักเรียนใช้งานล่าสุด

สถิติการเข้าใช้งานระบบ

  เริ่มใช้งาน : 9 ตุลาคม 2557
ครูผู้สอน นักเรียน ม.ต้น นักเรียน ม.ปลาย ผู้ปกครอง รวมทั้งหมด
1416 ครั้ง 105738 ครั้ง 103342 ครั้ง 1080 ครั้ง 211576 ครั้ง
18 คน 2507 คน 2308 คน 305 คน 5138 คน
  แบ่งตามระดับชั้น
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
32347 ครั้ง 37818 ครั้ง 35573 ครั้ง 36000 ครั้ง 33043 ครั้ง 34299 ครั้ง
1987 คน 1946 คน 1841 คน 1820 คน 1742 คน 1705 คน

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!