นักเรียนใช้งานล่าสุด

สถิติการเข้าใช้งานระบบ

  เริ่มใช้งาน : 9 ตุลาคม 2557
ครูผู้สอน นักเรียน ม.ต้น นักเรียน ม.ปลาย ผู้ปกครอง รวมทั้งหมด
1390 ครั้ง 92782 ครั้ง 89992 ครั้ง 816 ครั้ง 184980 ครั้ง
18 คน 2274 คน 2102 คน 251 คน 4645 คน
  แบ่งตามระดับชั้น
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
29382 ครั้ง 32903 ครั้ง 30497 ครั้ง 31911 ครั้ง 28044 ครั้ง 30037 ครั้ง
1763 คน 1738 คน 1649 คน 1623 คน 1517 คน 1534 คน

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!

แผนภูมิจะแสดงที่นี่!